Skontaktuj się z naszym doradcą 501 193 092

Dbamy o dobry klimat Twoich pomieszczeń klimatyzacja
 
klimatyzacja shape

Zasady działania klimatyzacji

Do podstawowych elementów każdego klimatyzatora należą cztery wymienniki ciepła:
- parownik – do odbierania ciepła z pomieszczenia,
- skraplacz - do podnoszenia ciśnienia,
- sprężarka – do oddawania ciepła,
- zawór rozprężny - do obniżania ciśnienia czynnika chłodniczego
oraz dwa wentylatory wymuszające przepływ powietrza wokół wymienników.

Pomiędzy tymi elementami funkcjonuje stały cykl.

W klimatyzatorach typu kompakt, gdzie wszystkie części znajdują się w jednej obudowie, wentylator kieruje powietrze z klimatyzowanego pomieszczenia do parownika, gdzie powietrze oddaje ciepło czynnikowi chłodzącemu a tym samym ulega ochłodzeniu i w tej postaci wraca do pomieszczenia. Aby mogło dojść do takiego schłodzenia, gaz znajdujący się w parowniku musi mieć temperaturę na tyle niską, aby możliwe było odebranie ciepła z powietrza. Następnie w wyniku ogrzania czynnik chłodzący rozpręża się i odparowuje - w postaci gazowej płynie do sprężarki, gdzie zostaje poddane sprężeniu. W wyniku tego wrasta jego ciśnienie oraz temperatura (do 60-110°C). Następnie gorący gaz dostaje się do skraplacza, gdzie ochładza się oddając ciepło na zewnątrz (przy pomocy wentylatora chłodzącego skraplacz) oraz ulega skropleniu, stając się przechłodzoną cieczą pod wysokim ciśnieniem. Powstała ciecz płynie rurkami do zaworu rozprężnego, gdzie zmniejsza się jej ciśnienie wraz z temperaturą. Czynnik chłodzący ponownie przepływa do parownika, gdzie pobierane jest ciepło z pomieszczenia i cykl się zamyka.

W klimatyzatorach typu Split system klimatyzacji złożony jest z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej oraz rur łączących oba urządzenia. Poprzez rury z jednej jednostki do drugiej przepływa czynnik chłodzący. W skład jednostki wewnętrznej wchodzą parownik oraz wentylator, natomiast skraplacz wraz ze sprężarką oraz zaworem rozprężnym tworzą jednostkę zewnętrzną. Jednostka zewnętrzna ulokowana jest poza budynkiem, dzięki czemu części wytwarzające hałas znajdują się z dala od przebywania ludzi.

Powrót

 

SYSTEM-X - klimatyzacje, wentylacje, klimatyzatory, wentylatory, klimatyzacja, wentylacja - 501-193-092, system-x@system-x.pl

partnerzy systemX hr bottom

Copyright 2010 By System-x. All rights reserved.

Agencja interaktywna Xelibri