Regularne przeglądy minimalizują szansę występowania awarii urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Zapewniają zdrowe i komfortowe działanie.

  Podstawowy serwis polega na:
  -czyszczeniu filtrów
  -czyszczeniu chłodnic urządzenia
  -sprawdzeniu poziomu czynnika chłodniczego i szczelności połączeń
  -sprawdzeniu prawidłowego działania urządzenia
  -sprawdzeniu drożności układu odprowadzenia skroplin
  -sprawdzeniu połączeń elektrycznych
  -dezynfekcji urządzenia płynem bakterio i grzybobójczym

  Producenci urządzeń klimatyzacyjnych wymagają w ramach gwarancji przeprowadzania przynajmniej dwóch przeglądów serwisowych w ciągu roku. Z doświadczenia wiemy, że wymogi te zapewniają wydłużenie żywotności urządzenia i polecamy kontynuować zabiegi konserwacyjne po upływie terminu gwarancji. Optymalnym terminem na wykonywanie serwisów jest początek i koniec okresu używania klimatyzacji.

  Zajmujemy się również naprawą urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

  W celu umówienia się na serwis prosimy o kontakt.